Надворешни дискови

500GB 2.5" Ext.
Цена: 2.699,00 денари
2TB 3.5" Ext.
Цена: 4.575,00 денари
2TB 3.5" Ext.
Цена: 4.689,00 денари
2TB 2.5" Ext.
Цена: 4.999,00 денари
3TB 3.5" Ext.
Цена: 5.499,00 денари