Мемориски картички и читачи

Micro SDC10 64GB
Цена: 1.059,00 денари
SanDisk microSD 32GB
Цена: 1.260,00 денари
Lexar micro SD 64GB
Цена: 1.299,00 денари
Kingston SDCA10 64 GB
Цена: 1.899,00 денари
Samsung micrsoSD 64GB
Цена: 2.075,00 денари
SanDisk microSD 64GB
Цена: 2.130,00 денари

Страници