Стратешки партнер - HP Inc.

Created by jane.antov on 21.09.2016
Printer-friendly versionSend by email

Неоком АД е еден од водечките HP Inc. партнери во Македонија. Потврда на нашата посветеност и стратешко партнерство е и активниот Partner First Gold статус.