partners-strategic

Стратешки партнер - DELL technologies

Created by jane.antov on 07.06.2019

Решенија за дигиталната трансформација и иднина. Подетални информации на следниов линк: https://www.dellemc.com

Стратешки партнер - Veeam

Created by jane.antov on 29.06.2017

Ефикасно и иновативно Backup решение за виртуелизирана и физичка околина. Подетални информации на следниов линк: www.veeam.com .

Стратешки партнер - HP Inc.

Created by jane.antov on 21.09.2016

Неоком АД е еден од водечките HP Inc. партнери во Македонија. Потврда на нашата посветеност и стратешко партнерство е и активниот Partner First Gold статус.

Стратешки партнер - Листа на партнери

Created by milko.popov on 13.01.2012

Покрај стратешките партнери, Неоком е целосно посветен за воспоставување на партнерска соработка со врвни и иновативни производители. Погледнете ја целосната листа на партнери за детален преглед.

Стратешки партнер - Partner of Eaton

Created by milko.popov on 11.01.2012

Неоком е Eaton Партнер. 

Стратешки партнер - Samsung

Created by milko.popov on 11.01.2012

Неоком е Samsung Партнер.

Стратешки партнер - Oracle

Created by milko.popov on 11.01.2012

Неоком е Oracle Партнер. 

Стратешки партнер - TrendMicro

Created by milko.popov on 11.01.2012

Неоком е TrendMicro Партнер. 

Стратешки партнер - VMware

Created by milko.popov on 11.01.2012

Неоком е VMware Партнер. 

Стратешки партнер - Premier Cisco

Created by milko.popov on 11.01.2012

Неоком е Cisco Партнер. 

Страници