НЕОКОМ АД Скопје , објавува оглас за вработување за следните работни места:

1. Софтвер – Senior .NET Developer со работно искуство 

Завршено високо образование на ФИНКИ, ФЕИТ или друг факултет од соодветната област

Активно познавање на Англискиот јазик

Солидно познавање на:

2. Сервис – Инженер за техничка поддршка на ИКТ опрема – без работно искуство 

Завршено високо образование на ФИНКИ, ФЕИТ или друг факултет од соодветната област

Поседување на возачка дозвола за Б категорија

Активно познавање на Англискиот јазик

Елементарни  предзнaења кои ќе се сметаат за предност:

3. Сервис – Инженер за техничка поддршка на ИКТ опрема – со работно искуство 

Завршено високо образование на ФИНКИ, ФЕИТ или друг факултет од соодветната област

Поседување на возачка дозвола за Б категорија

Активно познавање на Англискиот јазик

Солидно познавање на:

Пожелно е кандидатот да поседува активни сертификати од  познати светски  брендови кои се

однесуваат на горе наведените технологии.

4. Сервис – Инженер за техничка поддршка на електро-енергетски системи

(UPS , генератори и сл.) за напојување на ИКТ опрема

Завршено високо образование на ФЕИТ или друг факултет од соодветната област

Поседување на возачка дозвола за Б категорија

Активно познавање на Англискиот јазик

Солидно познавање на:

Потенцијалните кандидати ги очекува:

 Испратете CV на email адреса: job@neocom.com.mk, најдоцна до 10 Февруари 2023

       За сите дополнителни информации обратете се на истата email адреса.