Palo Alto Networks

На ден 08.11.2022 година во Hotel Limak Skopje Luxury, одржавме настан на кој присутните корисници и гости имаа можност да се запознаат со најновите решенија на Palo Alto Networks. Firewall уредите од новата генерација на Palo Alto Networks се најмоќните безбедносни производи моментално достапни за заштита на компјутерските мрежи, како на местото на пристап до […]