Creatio е глобален продавач на софтвер за автоматизирање на работните текови и CRM со развој без код со кој Неоком склучи партнерски договор. Понудите на Creatio вклучуваат Studio Creatio, CRM апликации: Marketing Creatio, Sales Creatio и Service Creatio, работни текови во индустријата за 20 вертикали и додатоци на пазарот.

За повеќе инфромации контактирајте не на software@neocom.com.mk 

www.creatio.com