Клиентска инфраструктура

Бекап на податоци - VEEM

Секоја ИТ инфраструктура треба да биде соодветно третирана, без разлика дали е тоа серверска опрема, мрежна опрема или уреди за безбедност.

Неоком, тргнувајќи од принципот на целосна посветеност за задоволување на потребите на своите клиенти, во соработка со водечките брендови има развиено и успешно имплементирано повеќе backup и disaster recovery решенија.